Håndtering af astrale væsener: Karma (2/2) - del 4

Her findes alle arkiverede prædikener, artikler og nyheder fra Fryden Ved Satans gejstlighed.
Fryden Ved Satan
Site Admin
Indlæg: 65
Tilmeldt: 19. feb 2016, 23:16

Håndtering af astrale væsener: Karma (2/2) - del 4

Indlægaf Fryden Ved Satan » 9. nov 2016, 23:03

Håndtering af astrale væsener: Karma (2/2) - del 4

Af Ypperstepræst Hooded Cobra 666 - 09/11/2016
Oversat til dansk af Nick Vabzircnila


Hilsener til alle vores sataniske kammerater.

Jeg har været nødt til at udskyde serien om "Håndtering af astrale væsener" i noget tid. I kender det sikkert selv; når man har planlagt noget, opstår der altid noget andet, som skal gøres, især i vores tilfælde, hvor vores fulde fokus hver eneste dag skal finde anvendelse på én eller anden måde. Det skal den, fordi der altid er så meget at gøre for Satan og Guderne. Dette stopper aldrig.

Nok om det. Nu skal vi se nærmere på og dykke videre ned i Karma. Jeg har i den første del af denne serie skrevet om den ene del af karma; her kommer anden del. Jeg kalder det "massekarma", da denne form for karma har at gøre med masserne. For at gøre det let forståeligt, så lad os sige, at massekarma på mange måder er en sum af mange forskellige individuelle karmaer. Dette er en meget forenklet måde at beskrive det, men det kan hjælpe med forståelsen. Folk påvirker hinandens karma på mange måder. Dette er ikke blot spirituelt, men også på mange måder fysisk og foregår på det fysiske niveau. Roden til dette er metafysisk.

Når eksempelvis vi har et forhold til nogen, så danner vi et partnerhoroskop med vedkommende. Dette viser det givne forholds dynamik.
Herfra kan vi "zoome ud" og udvide dette princip til at omfatte familien, herfra til større grupper af mennesker, såsom stater, nationer osv. Grundlaget for dette er, som på det individuelle niveau, racen. En af årsagerne til, at jøderne ønsker at racesammenblande sig, er, at de ønsker at sammenblande deres "karma" med andres. Dette er også grunden til, at mange racer, der ikke selv arbejder, ser det at racesammenblande sig med andre racer som en måde, hvorpå de kan opnå en bedre eksistens og "redde" sig selv.

Dette skyldes, at fjenden med tvang har fjernet midlerne til fremgang; den spirituelle fremgang og den indfødte kultur, der holder folk intakt.
Jeg ønsker her også at præcisere, at jeg IKKE taler om smålige stammekulturer. Jeg ser blot tre store racer, og så de mennesker, der er et sted imellem dem. Denne artikels budskab skal ikke eskalere til meningsløs forvirring, som dem, der nyder at blive fornærmet, kunne tænkes at smitte sig selv med.

Mange mennesker danner indbyrdes forhold, og listen bliver ved og ved. Karma har at gøre med personlig handling og valg. Lad os eksempelvis tage japanerne. Japanerne er naturligvis åbne for rejsende, kulturelt loyale og har en meget avanceret og futuristisk civilisation, der på det fleste måder også er ukriminel. De har skabt et paradis for sig selv. Dette er et resultat af arbejde. Ingen gav det til dem. Dette gør sig gældende overalt.

Som alle ved, er jøden en doven parasit. Det er derfor, at jøden på de fleste måder altid vil have slaver til at arbejde for sig, fremhæver slaveri eller misbruger andre osv. Det er bare sådan, de er. Men langsigtet opnår man altså intet med denne mentalitet. Det er derfor, jeg bliver ved med at understrege, at jøderne ikke har nogen skæbne. Det, som alle ikke-jøder kan opnå ved fremgang, kan jøderne aldrig opnå, fordi de er anderledes. Andre vil, før eller senere, skabe deres egen fremgang.

Der er også mange, der efterligner jøderne i den tro, at dette er en hurtig vej til at "forbedre" deres egen tilstand. I stedet for at arbejde på at korrigere noget overhovedet, indtager de bogstaveligt talt i stedet en anden races "karma", og de absorberes ind i racens lande, læresætninger og endda deres genpulje som alt sammet er genereret af den givne race eller folks EGEN karma. Dette er skidt og hjælper hverken personen på den afgivende eller modtagende side. "Racisme" er en gengældelse for denne slags ting. Når disse ting når et vist niveau, vil folket, der bliver udnyttet, bogstaveligt kæmpe imod det.

Der er fire mulige udfald af dette. I første udfald vil folk kæmpe det og derved afslutte det. I andet udfald vil folk sameksistere indtil et vist punkt, indtil det ovenfornævnte stridigheder blandt racerne opstår. I tredje udfald kan folk blive assimileret i én klump eller ny race (på denne måde taber begge racer på alle måder). Sammenstød, død og lidelse vil højst sandsynligt være følgevirkninger af dette, og det samme vil langsomt og permanent ødelæggelse af alle involverede. I fjerde udfald har vi sundt og inderligt samarbejde med blandt adskilte og højtudviklede racer, og det er dette ideelle system, som Guderne følger. I fjerde udfald er alle i sikkerhed, og arbejder for deres egen races fremgang, og opretholder samtidig venskabelige forbindelser og alliancer af ren og sand ånd til andre racer.

Dette viser også gensidig respekt, da man her ikke ønsker at ødelægge den anden ved at sammenblande dem ud af eksistens eller lignende.

Som de fleste af os her ved, har de FLESTE ikke-jøder været ofre for, at jøderne har brugt dem som skakbrikker.
Brik et mod brik to, og så videre.

Symptomerne på enhver ikke-fungerende karma er "skjulte". De forbliver skjulte, indtil omstændighederne er sådan, at de kan manifestere.
Jøderne havde eksempelvis ikke kraften til fuldt ud at udtrykke, hvem de er, hvilket er det, de skriver i deres Talmud og resten af deres kulturelle litteratur. Men hvis omstændighederne nogensinde tillader det, som de på nuværende tidspunkt i et vist omfang gør, vil jødernes natur manifestere sig fuldt ud. Og hvis den gør, vil det være for sent.

Dette er grunden til, at civilisationer med mange racer er brudt sammen eller på en eller anden måde aldrig "integrerer" sig på nogen måde, som man kan se i USA, hvor mange individuelle racer danner deres egne karmiske betingelser bestemte steder i landet. Jøden er den ulykkelige faktor, der ikke lader nogen anden beholde sin sande natur. Se bare på kristendommen og de andre af deres programmer, der forstærker det værste i alle.
Dette er grunden til, at man kan flytte fra nabolag til nabolag, eller fra stat til stat, og se fuldstændig forskellige niveauer af mennesker; ikke bare økonomisk, men på mange andre måder. Dette er en grov forklaring på dynamikken bag alt dette, men den er mere kompleks end som så.

For at forstå dette let, så lad os tage en familie. Hvis alle personer i familien hver især har et horoskop, der er gunstigt for rigdom, og de alle er flittige, så vil familien sandsynligvis trives. Tilføjer man én person mere, som eksempelvis har et handicap, og så ændrer karmaen sig.
Tilføjer man to personer, der er dovne, så forårsager dette tilbagegang i karmaen. Jøderne forstyrrer magisk og fysisk med andres karma (husk at de har udnævnt sig selv som "gud"), og på denne måde ødelægger de bogstaveligt talt familier, stater og lignende. På samme måde er en negativ, dødelig og parasitær person en tung byrde for enhver enhed, der forsøger at opnå fremgang, som eksempelvis familier, lande og stater.

En jøde er ikke i stand til at producere civilisation eller noget andet, men er af sine udenjordiske skabere blevet gjort intelligent nok til at forstå overlegne racers rov, og selvfølgelig går de af denne årsag efter det. Hvis man falder ned på deres niveau, infiltrerer jøderne ens land og inficerer det med et parasitært forhold. Dette dræner offeret fuldstændig. På samme måde, som nogle folk kan hjælpe os i vores fremgang, betyder visse andre folk vores død. Dette er naturligt, og det kan ses i fødselshoroskoper osv.

Men lad os iagttage dette spørgsmål omvendt rækkefølge. Vi har en person, der ikke kan lide at gøre rent. De elsker bogstaveligt snavs og skrald.
Man bringer denne person sammen med en person, der er ren af natur. Hvem vil mon "sejre"? Den rene person eller den beskidte? Det kræver absolut ingen indsats at besudle noget. Undergangsspiralen opstår ved simpel passivitet. Den opadgående spiral kræver mental bevidsthed, aktivitet og handling. Sådan fungerer naturen.

Hvad vil personen, der er ren af natur, gøre? Rengøre skraldet og afføringen fra den anden person, der, af en eller anden årsag, elsker skidt?
Hvordan er det muligt at overbevise den rene person til at tolerere den beskidte person, givet at dette er så unaturligt, som noget kan være?
Noget som "kristendom" ville være svaret her. Det er intet mere end et program til at tolerere lort, ulykke, accept af døden og offergørelse med det ultimative formål at svække folk så meget, at den parasitære jøde kan herske dem. Dette åbner dørene vidt op.

Den "3. verdens" opstand er intet mere end iværksat "karma", hvor jøderne forsøger at gøre, hvad jøderne selv har gjort, for at bruge dem i deres dagsorden. I stedet for at vejlede folk til at ophøje sig selv, reparere deres nationale/racemæssige karma, blive intelligente og opleve fremgang, beder jøderne dem om at migrere til "Vesten", som er et paradis. Og hvorfor er Vesten et paradis?
Fordi andre mennesker, end dem, der nu kommer, har bygget på det. Og det vil selvfølgelig ikke forblive et paradis for evigt, hvis der ikke fortsat blev bygget på det, og det er præcis det jødernes formål, fordi de, som resultat af deres parasitære natur, ikke selv kan udtænke kreative løsninger. Derimod vil de, som en parasitær virus, der har inficeret et organ, dræbe organet, hvorefter de ikke længere vil have et sted at opholde sig.

Enhver livsform har karma. Når livsformer sameksisterer og samavancerer, skaber dette karma for dem. Som forklaren ovenfor, kan dette endda blive til lande, landes skæbner, og listen fortsætter. En Races Blod er faktisk en portal til deres spirituelle formål. Guderne kræver, i kraft af dette, racemæssige stater, og at de primære racer er adskildt fra hinanden. Blodet er ikke nogen ubetydelig sag. Det viser en masse ting.
Nye racer kan skabes, som bærer og har to eller flere racers karakteristika, men denne tilbagevendende proces skaber ikke blot forvirring i karmaen, men lader også denne manifestere sig på mange andre måder, hvor folk først og fremmest føler sig "splittet" mellem to dele af, hvad de er. Ideelt set bør de vælge og så assimilere sig, hvor de føler, det er rigtigt.

Det bør være åbenlyst, hvorfor jøderne ønsker at raceblande folk sammen til EN race. En race vil kun have EN karma; og EN skæbne.
Jøderne ser selvfølgelig denne skæbne som værende at være slaver af de udvalgte jøder. Dagsordenen om raceblanding giver fuldstændig mening spirituelt, fysisk og på alle niveauer. Enhver, der ønsker at have "kvæg", vil selvfølgelig foretrække dette. Guderne står som modpol til dette, da de ønsker, at menneskehedens arter udvikles, og ikke at de vender tilbage til at være aber.

Det er ikke det, der var Gudernes ønske for menneskeheden. De skabte forskellige Racer med forskellige formål og individuelle årsager til deres eksistens, som er hellige og kendt af Guderne. Man kan opnå evnen til at se disse gennem meditation. Du behøver ikke at få det mundtligt overleveret, men du vil være i stand til at føle det, når du avancerer. Når man avancerer, vil man også forstå dette på en mere "jordnær" måde.

Nationer og stater, værende levende enheder set i et større perspektiv, har deres egen karma osv. Hvis man eksempelvis ser på USA; kan man se alle mulige ting. Hvis man ser på Europa eller Indien, vil man se "strengere" karma, hvorfor jøderne så inderligt ønsker at fortynde og ødelægge disse mennesker. Den strenge karma skræmmer jøderne, da det er karma af god natur, der genererer positive resultater af en metafysisk, og fysisk, ukontrollabel natur. Man kan ikke rigtig forudsige dette. Det har at gøre med bevidsthedens kraft til på et fysisk niveau at materialisere de betingelser, der repræsenterer den. Dette kaldes trolddom. Jøderne ønsker at udslette trolddom, men trolddom er en del af naturen, og den forekommer ikke kun på én bestemt måde, men mange forskellige måder.

Men hvis man udsletter bæreren af trolddommen, mennesket, så vil trolddommen også blive udslettet. Det er derfor, jøderne ikke så inderligt frygter og modarbejder menneskers spirituelle fremgang. Krigen mod Satan er målbevidst. Satan er SANDHED. SANDHED betyder HUKOMMELSE på græsk. Hukommelse betyder KARMA. Denne sjælehukommelse, der knytter os til Guderne og vores forfædre kan ikke rigtig forstås med dyb mening, ud over bizarre "antagelser" eller tomme fortællinger, og derfor glemmes den helt. Jøderne griner ad dette og føler, at de nærmer sig deres eget "karmiske formål", som de har gjort til et mål; at slavebinde andre. Spørg mig ikke hvorfor. Det er sådan, jøderne ser det.

Først og fremmest, "redder" din spirituelle fremgang på en måde din familie og ancestrale linje fra al denne tilbagevendende spirituelle skade, som mange mennesker har "arvet". Ens spirituelle fremgang ophobes i den spirituelle krop og overleveres til børn, der har chancen for ikke længere at opleve den negative karma, som forfædrene har sået, såsom dårligt helbred.

Det er vores pligt og i vores "bevidsthed" at reparere dette, så de næste vil få det bedre, og indtil et endeligt menneskeligt produkt, som vi på nuværende tidspunkt ikke engang kan undfange, produceres. Dem, der arbejder mere, er bedre. Dem, der gør mindre, er værre.
Dette er grunden til, at Guderne gav spirituel viden til ALLE ikke-jøder. På den måde er Guderne RETFÆRDIGE, og herfra er det vores eget valg som væsener, hvad vi vil gøre med denne viden. Anvende den, eller benægte den og rådne op?

Dette er Gudemennesket, som Satan og Guderne. I den forstand er alle menneskehedens racer nødt til at opnå denne status, så menneskeheden kan gå videre mod næste niveau. Dette gøres gennem de metafysiske midler, som Satan og Guderne efterlod hos os, og ikke ved at injicere hormoner eller koble internetchips til hjernen, da dette i virkeligheden bare er en afhængighedsbetonet og ringere karma, og ikke en karma, hvor livets virkelige hemmeligheder er blevet givet frit til menneskeheden.

Sagt på en mere grusom måde, er jøderne en race af beskadigede, ekstremt raceblande og udenjordisk modificerede skabninger.
Som sådan, på grund af ikke at være i stand til at eksistere på egen hånd, ridder de hvide mennesker som parasitter for at udnytte det hvide menneskes karma, som har produceret ting som gode civilisationer, sundhed, civilisation generelt og meget, meget mere.
Jøderne ville aldrig kunne skabe disse ting selv, da de ikke er på et sådant udviklingsniveau. Andre ikke-jøder er naturligvis også dygtige til disse ting, og andre er stadig ved at lære det, men for at de kan lære det, skal jøden, som er et ondsindet udenjordisk væsen, afsløres.

Jøderne stjæler ikke-jødernes karma for at avancere sig selv. De har eksempelvis drænet Afrika helt økonomisk og med tvang blandet det Sorte folks karma med det Hvide folks ved ikke blot at skabe raceblanding, men også med mange andre værker af sindssyge.
Dette er helt ekstreme forbrydelser, og intet højere væsen, der iagttager det, vil se positivt på det. Guderne ser på det med had, da det går imod Naturens vilje om at avancere sin plan. Jøderne er forbandet af naturen af denne årsag, blandt mange andre årsager. I den jødiske stamme ser man fejltagelser, psykopati og afsky, der har samlet sig og kumuleret i århundreder. Det er ikke sket pludseligt. Jøderne håber dog selvfølgelig, at de kan skjule sig og udnytte de ikke-jødiske videnskabelige fremskridt, stjæle, røve, forvirre og nedbryde alle deres "fjender", for på den måde selv at blive bedre, og derefter aflive os med det. Det er derfor, de lever blandt os.

For at vende tilbage til massekarma, så adskiller den sig ikke fra, hvordan alle mennesker i deres fødselshoroskop har en Pluto, Neptun og Uranus, som alle er generationelle planeter og opsætninger. Alle påvirkes af dem, og påvirkningerne er stærke. Når man selv er kraftfuld nok, kan man trænge igennem disse påvirkninger og skabe sit eget individuelle liv eller ændre påvirkningernes karakteristika. Det er det, vi har gjort.
I tekniske termer, vasker vi fra menneskeheden den påførte karma forårsaget af fjenden væk, og dette vil manifestere sig som en bedre verden.
Dette er den virkelige betydning af "Mørke", som vil blive besejret af Lyset. Karmas klimaks er det tidspunkt, hvor folk på egen hånd kontrollerer alt i henhold til deres egen sande vilje, og ikke kosmos' lave, animalistiske regler. Med sand vilje mener jeg i den højeste overensstemmelse med Satyan, den Evige Sandhed; jeg mener ikke en eller anden rabbiner Shekelsteins nye bog, der udgiver sig for at være "sand teori".

For at runde af, så er det at elske sit folk, ønske at bevare det, ønske og arbejde for en bedre fremtid for det osv., spirituelt talt, meget sundt og en naturlig tendens, der har dybt rodfæstede spirituelle fundamenter, der også har at gøre med eksistensens formål. Igen, dette er ikke altid noget, der skal forklares mundtligt eller skriftligt. SATANISME er den religion, der lader mennesket forstå det. Derfor er satanisme åben for alle ikke-jøder, så alle, der er værdige, kan genvinde den tabte krone af frihed til sig selv. Og i sidste ende vil alt andet også blive opløftet på grund af denne massive, spirituelle opvækkelse.

På samme måde, som den individuelle ånd bliver transformeret, så bliver masseånden også transformeret. Dette er den mest direkte måde at redde "menneskeheden", og dette i meget større omfang end at være veganer, gå i kirke eller give 6 milliarder til Shlomo Shekelstein, så han kan finansiere sin "Tikkun Olam" kampagne. At redde sig selv er et stort skridt i retning af at redde hele verden. Og hermed historien om Jødesus, der frelser og knuser andre, og dette er IGEN stjålet fra OSIRIS: Bringeren af Lys og Besejrer af Mørket. Faktum er blot, at en jøde, der er stjålet fra historien om det SANDE VÆSEN OSIRIS, ikke er nøglen til frikendelse fra hverken personlig karma eller massekarma.

Udelukkende arbejde, spirituel opstigning og spirituelt arbejde, belønnet af universet, gør dette.
På denne måde kan menneskeheden på masseplan blive reddet fra forfald.

Så hjælp dig selv.

- Ypperstepræst Hooded Cobra 666

Tilbage til "Nyheder og vigtige beskeder fra gejstligheden"Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst